Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Có thể nói một trong những điều khó hiểu nhất trong niềm tin Cơ-đốc là giáo lý về Đức Chúa Trời Ba ngôi hiệp một. Một số người do thấy quá khó hiểu nên đặt nghi vấn về giáo lý này. Họ nói: “Trong suốt Kinh thánh, có thấy từ ngữ Ba ngôi nào đâu.” Đúng là Kinh thánh không dùng từ ngữ này ở bất kỳ chỗ nào, tuy nhiên đây là điều được Đức Chúa Trời mặc khải trong suốt Kinh thánh và đã được các tín hữu của Hội thánh ban đầu đưa vào các bản tuyên xưng niềm tin của mình mà chúng ta thường gọi là các bài tín điều, như chúng ta sẽ được nghe trong cuộc trò chuyện sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.

 

KHẢI: Anh Thân này.

 

THÂN: Gì vậy, anh Khải?

 

KHẢI: Có một người nói với rằng trong Kinh thánh chẳng có chỗ nào nói rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi cả, và anh ta kết luận rằng giáo lý Đức Chúa Trời Ba ngôi là do con người đặt ra. Anh nghĩ thế nào?

 

THÂN: Đúng như anh bạn kia đã nói, đó là chẳng có chỗ nào trong Kinh thánh dùng từ ngữ “ba ngôi” để nói về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời Ba ngôi không phải là chuyện do con người đặt ra, như anh ta kết luận. Điều này không phải do giáo hội Cơ-đốc, cũng không phải do một nhà thần học nào đó nghĩ ra.

 

KHẢI: Vậy thì ý niệm Đức Chúa Trời Ba ngôi do đâu mà có?

 

THÂN: Thật ra thì toàn bộ ý niệm này là dựa vào những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải cho dân sự Ngài qua Kinh thánh – được rút ra từ những phần Kinh thánh khác nhau. Cho nên Chân Thần duy nhất chính là Đức Chúa Trời Ba ngôi, Đấng đã tự mặc khải Ngài cho chúng ta trong Kinh thánh. Ngài cho biết chỉ có một Đức Chúa Trời – chứ không phải ba. Cho nên, việc chúng ta tôn thờ ba ngôi trong cùng một Đức Chúa Trời là hoàn toàn dựa vào Kinh thánh.

 

KHẢI: Một Đức Chúa Trời, nhưng lại có ba ngôi. Kể cũng khó hiểu. Không biết chúng ta có thí dụ nào để minh họa cho điều này không nhỉ, anh THÂN?

 

THÂN: Tôi nghĩ minh họa đơn giản nhất để tâm trí bình thường của con người chúng ta có thể hiểu được là một hình tam giác có ba cạnh.

 

KHẢI: Tam giác có ba cạnh, nhưng chỉ là một tam giác chứ không phải là ba?

 

THÂN: Đúng vậy. Ba cạnh của tam giác độc lập với nhau – có thể nói như vậy. Chúng tách biệt nhau. Ba cạnh này khác nhau, có thể ví với Ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh.

 

KHẢI: Đơn giản vậy sao?

 

THÂN: Thật ra, nếu anh muốn có một lời giải thích chi tiết về Đức Chúa Trời Ba ngôi thì tốt nhất là đọc bài Tín điều A-thê-na (the Athenasian Creed).

 

KHẢI: Tên này nghe lạ quá nhỉ!

 

THÂN: Đây là một trong ba bài tín điều được tín đồ Cơ-đốc trên khắp thế giới công nhận.

 

KHẢI: Lâu nay tôi chỉ biết bài Tín điều các sứ đồ mà mình hay đọc tại Hội thánh thôi.

 

THÂN: Đa số tin đồ chi biết bài tín điều này, vốn là những điều Hội thánh ban đầu giảng dạy dựa vào sự dạy dỗ của các sứ đồ. Đó là lý do vì sao nó có tên Tín điều các sứ đồ. Nó xuất hiện khoảng năm 350 sau Chúa. Nhưng đồng thời đó còn có một bài tín điều khác gọi là bài Tín điều Ni-xê (the Nicean Creed). Bài Tín điều Ni-xê này một lần nữa nhấn mạnh giáo lý Ba ngôi – Cha, Con và Thánh Linh.

 

KHẢI: Còn bài Tín điều A-thê-na thì thế nào?

 

THÂN: Đây là bài Tín điều nhấn mạnh giáo lý Ba Ngôi nhiều nhất.

 

KHẢI: Nhưng tại sao nó lại mang tên này?

 

THÂN: Nó được đặt tên theo thánh A-thê-na, người đã viết ra bài tín điều. Nó khá dài, cả gần một trang cỡ trang giấy cuốn thánh ca. Sở dĩ nó dài như vậy là vì nó đề cập rất chi tiết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

KHẢI: Như vậy chắc tôi phải đọc bài Tín này mới được.

 

THÂN: Vâng, có dịp nào đó anh nên đọc một cách chậm rãi, cẩn thận, để hiểu được giáo lý Ba Ngôi của Hội thánh Cơ-đốc là thế nào.

 

KHẢI: Vậy là giáo lý Ba Ngôi đã có từ thời Hội thánh những thế kỷ đầu tiên!

 

THÂN: Đúng vậy, và chúng ta nói qua bối cảnh như thế để thấy được vấn đề này quan trọng như thế nào đối với Hội thánh. Nếu chúng ta nói về một Chân Thần duy nhất, thì đó phải là Đức Chúa Trời mà đã tự mặc khải Ngài cho chúng ta – rằng Ngài gồm có ba ngôi: Cha, Con và Thánh Linh.

 

KHẢI: Tóm lại, không phải là có ba Đức Chúa Trời, mà là ba ngôi trong chỉ một Đức Chúa Trời.

 

THÂN: Chính xác. Bây giờ, chúng ta nói về công việc của từng Ngôi một. Trước hết là công việc của Đức Chúa Cha… anh biết rằng chúng ta không thể nào nói về ba việc đồng thời cùng lúc, nhưng ở đây chúng ta cần hiểu rằng Đức Thánh Linh và Đức Chúa Con, tức Chúa Cứu Thế Jê-sus, cũng đồng thời có mặt trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Cha.

 

KHẢI: Kinh thánh có xác nhận điều này chứ, anh Thân?

 

THÂN: Dĩ nhiên - Kinh thánh có đề cập đến điều này. Nhưng chủ yếu thì công việc của Chúa Cha là sáng tạo ra thế giới. Những chương đầu của sách Sáng thế ký ký thuật lại như vậy.

 

KHẢI: Điều này thì tôi biết.

 

THÂN: Nhưng chúng ta cần nhớ rằng trong công cuộc sáng tạo, Ngài không chỉ khiến mọi vật hiện hữu, mà Ngài còn quan phòng chúng nữa.

 

KHẢI: Vâng tôi thích nghĩ đến việc Đức Chúa Cha vẫn tiếp tục làm việc khi Ngài cung ứng, quan phòng cho tạo vật của Ngài – một ý tưởng đẹp đẽ làm sao!

 

THÂN: Rồi đến công việc của Đức Chúa Con. Tôi tin rằng rất nhiều người biết rằng Chúa Cứu Thế Jê-sus, Con Đức Chúa Trời, luôn là Đức Chúa Trời thật. Ngài chính là Đức Chúa Trời, nhưng đã mang lấy bản chất con người, và đây chính là câu chuyện giáng sinh, như chúng ta biết. Chúng ta biết các tiên tri trong Cựu ước đã báo trước rằng Đấng Mê-si sẽ đến – và Đấng được hứa ban này chính là Chúa Cứu Thế Jê-sus, do trinh nữ Ma-ri sinh ra.

 

KHẢI: Khi chúng ta kỷ niệm giáng sinh, tức chúng ta kỷ niệm sự kiện Chúa Cứu Thế Jê-sus, cũng là Đức Chúa Trời thật, là đã mang lấy bản chất con người – để trở thành một Người Trời.

 

THÂN: Chính xác. Trong sự nhập thể, Ngài đã đã mang lấy thể xác con người khi được trinh nữ Ma-ri sinh ra. Và trong suốt cuộc đời, Đức Thánh Linh và Đức Cha Cha luôn ở với Ngài – để hiệp thành một Đức Chúa Trời. Đây là điều luôn luôn đúng và không bao giờ thay đổi – sẽ chỉ có một Đức Chúa Trời. Và Ngài luôn là Đức Chúa Trời, vô thủy vô chung. Sau khi Ngài sống lại và về trời, Chúa Jê-sus đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ trở lại…

 

KHẢI: Ngài sẽ trở lại bằng thể xác vật lý của Ngài?

 

THÂN: Đúng vậy, và đó là lúc chúng ta gọi là ngày phán xét. Chúng ta sẽ trông thấy Ngài bằng chính mắt mình, và tôi cho rằng đó chính là thân thể vinh hiển của Ngài, khi Ngài từ cõi chết sống lại.

 

KHẢI: Tôi ước ao được nhìn thấy Ngài trong thân thể vinh hiển ấy!

 

THÂN: Tôi cũng vậy. Nhân đây, tôi xin nhấn mạnh rằng khi Ngài trở lại trần gian thì mọi người sẽ đều biết Ngài đến cùng một thời điểm. Anh sẽ không cần phải chạy sang nhà hàng xóm hỏi rằng “Đây có phải là ngày tận thế chăng? Đây có phải là Chúa Cứu Thế Jê-sus không?”

 

KHẢI: Như vậy, nếu có nhân vật nào đó xưng rằng mình là Chúa Cứu Thế tái hiện, để rồi khiến người này, người khác thắc mắc đó có phải là Chúa Jê-sus không, thì nhân vật đó không phải là Ngài?

 

THÂN: Đúng vậy. Thỉnh thoảng, chúng ta có nghe ở tại Hàn Quốc, tại Nhật Bản, hoặc nơi này nơi kia có những người tự nhận mình như vậy, nhưng chúng ta biết không đúng, vì khi Chúa Cứu Thế Jê-sus tái lâm vào ngày phán xét, thì mọi người trên khắp thế giới này sẽ đồng thời nhận biết. Ngay cả những người đã chết trước đó cũng sẽ sống lại và nhận biết như vậy.

 

KHẢI: Rồi hết thảy nhân loại sẽ được nhóm lại trước ngôi Ngài, và Ngài sẽ tách chiên ra khỏi dê?

 

THÂN: Đúng vậy. Kinh thánh dùng cách nói này để chỉ người đã tin Chúa Cứu Thế Jê-sus và những người chưa tin Ngài. Vào ngày phán xét, thân thể những người tin Chúa sẽ được sống lại từ cõi chết, và họ sẽ được cất lên thiên đàng với Chúa Jê-sus.

 

KHẢI: Những người chưa tin cũng sống lại chứ, anh Thân?

 

THÂN: Dĩ nhiên. Nhưng thân xác sống lại của họ sẽ được tái hợp với linh hồn nơi hỏa ngục, và họ sẽ phải trải qua suốt cõi đời đời vô tận ở đó với ma quỷ - trong sự đau đớn, khóc lóc.

 

KHẢI: Thử tưởng tượng tình trạng này thôi cũng đủ thấy ghê sợ rồi. Nhưng không tin Chúa thì thân xác sẽ phải tái hợp với linh hồn trong chốn hỏa ngục đó thôi.

 

THÂN: Như vậy, chúng ta đã có được một bức tranh toàn vẹn về Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa và nắm mọi điều trong tay Ngài. CHÚA JESUS là tiên tri, thầy tế lễ, cũng là vua của chúng ta. Ngài là tiên tri vì khi Chúa Cứu Thế Jê-sus đến thì Ngài đã cho chúng ta biết về ý muốn của Cha Ngài. Đó chính là công tác chủ yếu của Ngài, bên cạnh việc Ngài chết thay cho chúng ta trên cây thập tự để ban cho chúng ta tặng phẩm sự cứu rỗi.

 

KHẢI: Nhưng vì sao gọi Ngài là thầy tế lễ?

 

THÂN: Ngài là thầy tế lễ vì Ngài đã dâng chính thân mình. Đúng hơn phải nói Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, vì Ngài đã phó chính mạng sống mình trên cây thập tự.

 

KHẢI: Và Ngài là Vua vì cớ Ngài tể trị trên mọi việc?

 

THÂN: Đúng vậy. Đôi khi một số người quên điều đó, và họ sống như thể Đức Chúa Trời đã mất quyền kiểm soát.

 

KHẢI: Đức Chúa Trời làm gì mà mất kiểm soát. Ngài vẫn đang đảm nhận mọi việc và cũng tể trị mọi việc đấy chứ!

 

THÂN: Khi nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tôi hay dùng những thí dụ mình họa. Nhưng anh phải nhớ rằng đây chỉ là tương đối thôi, vì thật ra chúng ta không thể nào giải thích điều mà tâm trí con người không hiểu. Nhưng đó chính là điều Đức Chúa Trời đã mặc khải về Ngài, và cũng lý do vì sao mà chúng ta giảng dạy, tin nhận điều này.

 

KHẢI: Nhưng Đức Thánh Linh ban đức tin thì chúng ta mới có thể tin điều mà tâm trí mình con người của mình không hiểu chứ.

 

THÂN: Dĩ nhiên. Nhưng, như đã nói, tôi hay dùng một số thí dụ nho nhỏ để minh họa về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, nhất là khi dạy các em nhỏ. Chẳng hạn quả trứng là một minh họa.

 

KHẢI: Anh muốn nói là cái trứng gồm có ba phần là vỏ trứng, lòng trắng, và lòng đỏ chứ gì?

 

THÂN: Vâng, chúng ta có vỏ trứng ở bên ngoài. Bên trong gồm có lòng trắng, và lòng đỏ thì nằm trong cùng – có thể nói như vậy. Chúng ta không thể nói đó là ba cái trứng. Anh cũng không thể lấy ba lòng trắng rồi nói rằng đó là ba cái trứng. Chúng ta không thể nào có được trứng đúng nghĩa nếu không có đủ ba phần là vỏ, lòng trắng và lòng đỏ. Cũng vậy, chúng ta có thể hiểu Đức Chúa Trời Ba ngôi theo nghĩa đó.

 

KHẢI: Còn tôi, không biết tôi lấy ý niệm thời gian để minh họa được không?

 

THÂN: Anh cứ nói!

 

KHẢI: Chúng ta biết thời gian gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian thì chỉ có một, nhưng phải gồm đủ cả ba. Nếu thiếu một trong ba ý niệm quá khứ, hiện tại, hay tương lai, thì đó không phải là thời gian nữa.

 

THÂN: Vậy là anh đã hiểu rồi đấy.

 

Người xướng ngôn: Trong suốt Kinh thánh, Đức Chúa Trời đã mặc khải cho chúng ta rằng Ngài gồm ba ngôi hiệp một – Cha, Con và Thánh Linh. Dĩ nhiên Kinh thánh không nói trực tiếp cho chúng ta biết như vậy, nhưng qua sự mặc khải tiệm tiến của Ngài, Hội thánh của Ngài đã nhận biết được điều này. Đây là điều tương đối khó hiểu với tâm trí hạn hữu của con người, nhưng là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin nhận. Xin Chúa giúp chúng ta để không vì cớ khó hiểu mà lui đi như một số người. Nếu còn nghi ngờ, quý vị có thể xin Chúa giúp đỡ để mình chấp nhận với đức tin đơn sơ, và rồi quý vị sẽ kinh nghiệm về Ngài.

 

Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Ôm lấy
Sự vâng lời Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng khiến cho chúng ta có thể...
Hy vọng Nhiều người khác đã biết đến tình yêu của Ngài nhưng mặc...
Không thể biện minh Con người ta rất thường có khuynh hướng đưa ra cớ này, cớ...
Sợ Sợ là một cảm giác tự nhiên mà ai cũng có. Một mặt, cảm...
Lựa chọn Có những lúc sự lựa chọn không cấp bách và có thể từ từ...
   Đăng nhập | Đăng ký