“Chào mừng bạn đến với trang web của Đài Xuyên Thế Giới tiếng Việt. Trang web nầy có một số chương trình phát thanh mà bạn có thể nghe trực tiếp trên mạng. Đồng thời cũng có một số các bài viết với các đề tài khác nhau. Lời cầu nguyện của chúng tôi là Chúa sẽ dùng trang web nầy để gây dựng đời sống tâm linh bạn.”

 

Từ những đô thị phồn hoa cho đến những làng mạc xa xôi, Đức Chúa Trời đang dùng Đài phát thanh Tin lành Xuyên Thế giới hay gọi tắt là Xuyên Thế giới để dẫn đưa nhiều người đến với niềm tin nơi Chúa Cứu thế Jesus và giúp họ lớn lên qua Lời của Ngài.

 

Xuyên Thế giới được thành lập vào năm 1952 bởi Tiến sĩ Paul Freed. Ngay từ khi còn là một thiếu niên Paul là người nặng lòng về những linh hồn hư mất. Paul lớn lên tại Trung đông trong một gia đình giáo sĩ, Paul thường cùng với cha đi thăm viếng và giảng đạo ở những làng mạc thuộc Syri ngày nay. Thay vì phải đi gặp từng người để nói về Chúa cho họ thì ông đã có một khải tượng dùng radio như là một phương tiện để tiếp xúc với nhiều người hơn.  Xem thêm...

Vậy, Kinh Thánh trả lời rằng loài người không phải là một loài khỉ không đuôi trần trụi.
Các vật thể vô tri không có trí thông minh hoàn toàn không thể nào tự kết hợp với nhau thành những hợp thể thông mi
Bài viết cho giới trẻ: Hãy can đảm sống cho Chúa, làm theo ý muốn Ngài như Giăng Báp-tít dù cho phải hy sinh ...
Chúa Jesus đã nhận lãnh chén thập tự giá. Huyết Chúa đã tuôn tràn từ thập tự giá cho Anh, Chị và tôi.
   Đăng nhập | Đăng ký